Menu
School Logo
Language
Search

Adrodd am Absenoldeb - Report Absence

Llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am absenoldeb eich plentyn o'r ysgol. Diolch yn fawr.

 

Please complete the form below to inform us of your child's absence from School. Thank you.

 

Adrodd am absenoldeb ar-lein / On-line absence reporting:

Cofiwch gynnwys enw eich plentyn, dosbarth, dyddiad yr absenoldeb a'r rheswm dros absenoldeb. Diolch. Please include your child's name, class, date of absence and reason for absence. Thank you.

COVID-19

 

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â
For further information, please contact:


Gwasanaeth Lles Addysg / Education Welfare Service
Ystafell 422 / Room 422
Neuadd y Sir / County Hall
Atlantic Wharf 
Caerdydd / Cardiff
CF10 4UW

029 2087 3619

schoolattendance@cardiff.gov.uk

Top