Menu
School Logo
Language
Search

ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) / ALN (Additional Learning Needs)

ADY / ALN

Mae'r tudalen yma yn esbonio sut mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd e'n esbonio'r broses o roi cymorth i ddysgwyr yn y dosbarth hyd at y broses o asesu i benderfynu os oes ADY a bod angen darpariaeth dysgu ychwanegol (DDY) ar ddysgwyr. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â ALNCo's ysgol Mr Vaughan-Owen a Mrs Graville trwy swyddfa'r ysgol.

 

This page explains how Additional Learning Needs (ALN) are catered for in Ysgol Gymraeg Pwll Coch. It will explain the process by which a child will be supported in class and the process of  assessment to see whether they have ALN requiring Additional Learning Provision (ALP). For further information please read the documentation below which will be updated periodically. If you have any questions or queries please contact the school ALNCo's Mr Vaughan-Owen and Mrs Graville via the school office.

 

Llinell Gymorth ADY i Rieni/Gofalwyr:       ALN Helpline for Parents/Carers:

029 20872731 

E-Bost / E-mail: ALNHelpline@cardiff.gov.uk  

Top