Menu
School Logo
Language
Search

Bocsys Bwyd Iach - Healthy Lunchboxes

Bocsys Bwyd Iach
Healthy Lunchboxes

AMSER CINIO

 

O ganlyniad i bryder yn dilyn plentyn yn tagu ar rawnwin, rydym yn gofyn i rieni sy’n cynnwys grawnwin ym mocs bwyd eu plentyn i dorri pob un ar ei hyd er mwyn hwyluso’r broses o’i lyncu.

 

LUNCH TIME

 

Due to recent health concerns regarding choking on grapes, any children bringing grapes into school as a snack or with sandwiches, we kindly ask that parents cut each grape length ways please for ease of consumption.

Cofiwch os gwelwch yn dda -

  • olchi bocs bwyd eich plentyn allan yn reolaidd
  • roi pecyn iâ yn y bocs bwyd i gadw'r bwyd yn oer

 

Please remember-

  • to wash your child's lunchbox regularly
  • to provide an ice pack in the lunchbox to keep the food cold

 

Top