Menu
School Logo
Language
Search

Coronafeirws - Coronavirus (COVID19)

 

Gwybodaeth ddiweddaraf am 

Coronafeirws Newydd (COVID19)

Latest information on Novel Coronavirus

(COVID19)

CYFATHREBU COVID-19 COMMUNICATION:

 

Rhaid cynnal lefel uchel o gyfathrebu a rhoi gwybod i ni am symptomau neu ganlyniadau profion. Cysylltwch â ni drwy swyddfa'r ysgol neu drwy ein he-bost pwrpasol Covid-19 ar covid19@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

 

High levels of communication must be maintained informing us of symptoms or test results. Please contact us through the school office or our Covid-19 dedicated e-mail at: covid19@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

 

Diolch yn fawr / Thank you.


Strategaeth Dysgu Cyfunoll / Blended Learning Strategy

Llythyr wrth y Prifathro / Letter from the Headteacher 18.09.2020

Llythyr 11.09.2020 Letter - Diweddariad / Update

'Ailddechrau - Adnewyddu - Adfer' Canllawiau Gweithredol ar gyfer tymor yr hydref ym Mhwll Coch

'Restart - Refresh - Recover' - Operational Guidance for the Autumn Term 2020 at Pwll Coch (ENGLISH)

Paratoi eich Plentyn ar gyfer y Diwrnod Cyntaf yn Yr Ysgol / Preparing your Child for the First Day Back in School

 

 

Edrychwn ymlaen at weld teulu mawr Pwll Coch cyn hir 🌈

Mae staff Ysgol Pwll Coch yn colli chi gyd, ond mae'n rhaid i chi aros yn ddiogel am nawr. Fe ddaw eto haul ar fryn 🌞🌈

Ein Strategaeth Coronafeirws / Our Coronavirus Strategy:

Diweddariad 22.05.2020 Update

Diweddariad 15.05.2020 Update

Diweddariad 11.05.2020 Update

Diweddariad 07.05.2020 Update

Diweddariad / Update 17.04.2020

Diweddariad / Update 15.04.2020

Llythyr wrth y Cyfarwyddwr Addysg at Rieni/Gwarcheidwaid disgyblion sy'n mynychu'r Ysgol Hwb: Letter from the Director of Education to Parents of pupils attending the Hub School: 07.04.2020

Diweddariad 25.03.2020 Update

Diweddariad / Update: 22.03.2020

Llythyr Blwyddyn 6 / Year 6 Letter 21.03.2020

Llythyr wrth Mr. Newcombe a'r staff i'r plant. A letter to children from Mr. Newcombe and staff.

Diweddariad / Update 20.03.2020

Diweddariad 19.03.2020 Update

Llythyr 2 18.03.2020 2nd Letter

Llythyr Cyntaf 18.03.2020 First Letter

Llythyr YGPC 17.03.2020 Letter - Dysgu o Bell / Distance Learning

Llythyr YGPC 15.03.2020 Letter

 

Top