Menu
School Logo
Language
Search

Credydau Amser - Time Credits

Gwybodaeth am y Model Credydau Amser :

Am bob awr y mae unigolyn yn cyfrannu at eu cymuned ysgol neu wasanaeth mewn digwyddiad a drefnwyd, maent yn ennill Credyd Amser. Yna gellir gwario'r Credyd Amser hwn fel mynediad i awr o weithgaredd megis atyniadau lleol, cyrsiau hyfforddi neu hamdden, neu'n anrheg i eraill. Gellir gwario'r Credydau Amser hyn yn yr ardal leol neu ledled y wlad. Gweler y cysylltiadau catalog: http://www.wearetempo.org/get-involved/spend-time-credits

 

Gallwch ddarganfod mwy am Gredydau Amser trwy eu gwefan: http://www.wearetempo.org/

 

eu tudalen Facebook www.facebook.com/spiceschools

 

neu eu dilyn ar Trydar: @spiceschools

 

About the The Time Credits Model:
For each hour that an individual contributes to their school community or service on specific events planned, they earn a Time Credit. This Time Credit can then be spent on accessing an hour of activity, such as local attractions, training courses or leisure, or gifted to others. These Time Credits can be spent in the local area or nationwide. Please see the catalogue links: 
http://www.wearetempo.org/get-involved/spend-time-credits

 

You can also find out more about Time Credits on their website: http://www.wearetempo.org/

 

their Facebook page www.facebook.com/spiceschools

 

or by following their Twitter feed: @spiceschools

Gallwch ddechrau casglu credydau amser unwaith ydyn ni wedi derbyn eich Ffurflen Ymaelodi. Dychwelwch i'r ysgol at sylw Mrs. A. Bowen, os gwelwch yn dda.

 

You will be able to start earning Time Credits once we receive your completed Membership forms. Please return to school FAO Mrs. A. Bowen. 

Ffurflen ymaelodi / Membership form

Ffurflenni ymuno gyda gweithgareddau Credyd Amser - Sign up forms for Time Credit activities

Rhieni yn derbyn cyflwyniad i Gredydau Amser / Parents receiving a presentation on Time Credits.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

For further information, please contact:

 

Mrs. Alwen M. Bowen
Dirprwy Bennaeth
Deputy Headteacher

ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

02920 373 453

Top