Menu
School Logo
Language
Search

Cymdogion Cymunedol / Community Neighbours

Cymdogion Cymunedol
Community Neighbours

Diolch i’r Principality a Lovell Homes am ddod i ddarllen stori i ni ar Ddiwrnod Y Llyfr. Thanks to the Principality amd Lovell Homes for coming to read us a story on World Book Day.

Prynhawn arbennig yn dosbarthu bocsys Nadolig i gefnogi Apêl Nadolig Age Cymru eleni. Casglwyd dros 87 bocs a nifer fawr o gyfraniadau. Diolch i Flwyddyn 2 am fynd â nhw i Gartref Gofal Forge ac am ddiddanu'r preswylwyr â chaneuon Nadolig. A special afternoon delivering boxes supporting Age Cymru's Christmas Appeal. Over 87 boxes and a large number of donations were collected. Thanks to Year 2 for taking them to Forge Care Home and entertaining the residents with Christmas songs.

Top