Menu
School Logo
Language
Search

Cymorth â Darllen / Reading Support

Cymorth â Darllen

Reading Support


Rydym fel ysgol yn gefnogol o ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog rhieni i ddarllen gyda'u plant am o leiaf 10 munud y dydd. Gall wneud gwahaniaeth mawr. Cymerwch gipolwg isod am syniadau ac awgrymiadau i helpu gyda'r darllen.

 

As a school we are supportive of the Welsh Government's campaign to encourage parents to read with their children for at least 10 minutes a day. It can make a difference in a big way.  Take a look below for some ideas and suggestions to support your child's reading.

'Apps' Addysgol Defnyddiol – Llythrennedd
Useful Educational 'Apps' - Literacy

Top