Menu
School Logo
Language
Search

Cymorth â Mathemateg - Mathematics Support

Cymorth â Mathemateg

Mathematics Support

Mae eich geiriau'n cyfri

Dyma gyngor gan y Llywodraeth ar sut i fod yn fwy positif am rifedd yn eich bywydau teuluol. Gallwch agor y daflen wybodaeth isod i ddarllen awgrymiadau ar gyfer cyfri.

What you say counts

Here's some advice from the government on how to be more positive about numeracy with your family. Please open the information sheet below for tips on counting.

Cyflwyniad Mrs Bowen i rieni ar sut i helpu plant gyda rhesymu yn y cartref / Mrs Bowen's presentation on how to help children with reasoning.

Dulliau Cyfrifo / Calculating Methods

Sgwâr 100 estynedig / Extended 100 square

Cardiau saeth / Arrow cards

Targedau Mathemateg 
Mathematics Targets

Isod fe welwch syniadau am weithgareddau gallwch gyflawni ac ymarfer gyda'ch plentyn adre, wedi eu rhannu i dymhorau o'r Derbyn hyd at Flwyddyn 6.

 

Below you will find ideas for Mathematical activities you can practice with your child at home, split into terms from Reception to Year 6.

Dosbarth Derbyn / Reception

Blwyddyn 1 / Year 1

Blwyddyn 2 / Year 2

Blwyddyn 3 / Year 3

'Apps' Addysgol Defnyddiol – Rhifedd
Useful Educational 'Apps' - Numeracy

Tablau Lluosi
Multiplication Tables

Gallwch ddefnyddio'r rhaglenni isod i ymarfer y tablau lluosi. Edrychwch ar dudalen y Dosbarthiadau i weld pa dablau i ymarfer ymhob blwyddyn ysgol.

 

You can use the following links to practice Times tables at home. Please look at the Classes pages to see which Times Tables to practice in each Year group. 

Top