Menu
School Logo
Language
Search

Cymorth i Deuluoedd / Family Support

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Cardiff Family Advice & Support 

03000 133 133

contactfas@cardiff.gov.uk

 

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r y canlynol:

 • Bywyd teuluol;
 • Ymddygiad plant;
 • Ofal Plant;
 • Cymorth rhianta;
 • Presenoldeb Ysgol;
 • Cyflogaeth, arian a thai;
 • Gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau eraill.

Cyngor a Cymorth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghaerdydd.

 

Mewn cyfnod heriol, mae’n debygol y bydd y disgyblion ynghyd â Rhieni / Gwarcheidwaid yn teimlo’n ansicr. Dyma rai ganllawiau ar eich cyfer i gynorthwyo wrth ddelio â hyn. Cofiwch gysylltu â'r gwasanaethau yma am gymorth os oes angen. 

 


 

 


 

 

 

Cardiff Family Advice and Support offers a range of information, advice and assistance for children, young people and their families in Cardiff. The team can provide information and advice on:

 • Family life;
 • Child behaviour;
 • Childcare;
 • Parental support;
 • School attendance;
 • Employment, money and housing;
 • Information and signposting to other services.

Cardiff Family Advice and Support

Cardiff Family Advice and Support offers a range of information, advice and assistance for children, young people and their families in Cardiff.

During these challenging times, pupils and Parents / Guardians are likely to worry. Here are some strategies that may help. Remember to contact these services if you need support.

 

 

 

Top