Menu
School Logo
Language
Search

Cysylltiadau Rhyngwladol / International Links

Cysylltiadau Rhyngwladol

International Links


HONG KONG

Teithiodd ein Pennaeth, Mr Newcombe, i Hong Kong fel rhan o brosiect cymuned ddysgu broffesiynol ryngwladol a drefnwyd ac ariannwyd gan y Cyngor Prydeinig. Ymwelodd â nifer o ysgolion a sefydliadau gan ganolbwyntio ar ddysgu ac addysgu cymhwysedd digidol. Bydd yr hyn a ddysgodd yn cefnogi datblygiad technoleg digidol o fewn Ysgol Pwll Coch. Our Headteacher, Mr Newcombe, travelled to Hong Kong as part of an International Professional Learning Community project organised and funded by the British Council. He visited many schools and organisations focussing on teaching and learning of digital competence. His learning will now support the development of digital technology within Ysgol Pwll Coch.

Top