Menu
School Logo
Language
Search

Dalgylch / Catchment

Dalgylch Ysgolion Caerdydd
Cardiff School Catchment Areas

Nodwch: Gall dalgylchoedd newid erbyn Medi 2021.

Note: Catchment areas may change for September 2021.

Pan fyddwch yn gwneud cais am le mewn ysgol ar gyfer eich plentyn / plant, bydd Cyngor Caerdydd yn cynnig lle addas mewn ysgol mor agos i chi fel y bo modd. Mae'n rhaid i chi roi gwybod pa ysgolion sydd orau gennych pan fyddwch yn gwneud cais am le mewn ysgol.

 

Dyrannu lleoedd:

Nodwch na all Cyngor Caerdydd gwarantu lle i'ch plentyn yn eich ysgol dalgylch. Mae dyrannu lleoedd yn dibynnu ar argaeledd yn y grŵp blwyddyn perthnasol. Os ydych yn byw ar gyrion Caerdydd, efallai na fydd eich cartref fod o fewn dalgylch dynodedig.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor ar ddalgylchoedd yng Nghaerdydd, cysylltwch â:

 

Derbyniadau Ysgolion

Neuadd y Sir

Caerdydd

CF10 4UW

Ffôn : 029 2087 2909.

 

Cliciwch yma i ddod o hyd i'ch ysgol agosaf.

When you are applying for a school place for your child / children, Cardiff Council will offer an appropriate place at a school as near to you as possible. You must let them know your preferred schools when you apply for a school place.

 

Allocation of places:

Please note that Cardiff Council cannot guarantee a place for your child in your catchment area school. Allocation of places depends on the availability in the relevant year group. If you live on the outskirts of Cardiff, your home may not be within an allocated catchment area.


If you require further information or advice on catchment areas within Cardiff,
please contact:

 

School Admissions
County Hall
Cardiff
CF10 4UW

Telephone: 029 2087 2909.

 

Please click here to find your nearest
school and catchment area.

Top