Menu
School Logo
Language
Search

Defnydd Ynni - Energy Usage

Ein defnydd Ynni
Our energy usage

 

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn rhannu ei ddata cynaliadwyedd fel y gall pawb helpu i nodi arbedion newydd ac awgrymu gwelliannau. Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i dudalen we sy'n dangos y data cyfleustodau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer pob blwyddyn .

 

Os oes gennych syniadau ar sut y gallai Ysgol Gymraeg Pwll Coch ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon, rhowch wybod i ni - ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch shares its sustainability data so that everybody can help to identify new savings and suggest improvements. The link below will take you to a webpage that shows the utility data currently available for each year.


If you have ideas on how Ysgol Gymraeg Pwll Coch could use energy more efficiently, please let us know - ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

]

 

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school.

Top