Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn Disgyblion Newydd - New Pupil Admissions

Derbyniadau Ysgol
School Admissions

Os hoffech i'ch plentyn i fynychu ein hysgol, gweler y manylion llawn am ein trefniadau derbyn isod :


If you would like your child to attend our school, please see full details of our admission arrangements below :

Dogfennau defnyddiol / Useful documents

MYNEDIADAU YN YSTOD Y FLWYDDYN
Mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dewis dod i Ysgol Gymraeg Pwll Coch o ysgolion eraill ar wahanol adegau yn eu gyrfa ysgol. Gall rhieni ofyn i ni dderbyn eu plentyn i Bwll Coch ar unrhyw adeg yn addysg eu plant .

 

Os oes angen lle arnoch mewn ysgol yng Nghaerdydd yn ystod y flwyddyn academaidd, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.


IN YEAR ADMISSIONS

A significant number of pupils choose to come to Ysgol Gymraeg Pwll Coch from other schools at various points in their school career. Parents can ask us to admit their child to Pwll Coch at any stage of their child's education.

 

If you need a place at a Cardiff school during the academic year, you must complete an in-year School Transfer Application

Dylid dychwelydd yr holl ffurflenni cais
yn uniongyrchol at :

 

Derbyniadau Ysgol,

Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd,

CF10 4UW

(029) 2087 2909

 

Gallwch bellach wneud cais ar-lein.

Cliciwch YMA i ddechrau ar y broses o wneud cais.

 

All Admission Application Forms must
be returned directly to:


School Admissions,
County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff,

CF10 4UW

(029) 2087 2909

 

You can now apply online. 
Click HERE to begin the application process.

 

 

Top