Menu
School Logo
Language
Search

Dewiniaid Digidol / Digital Wizards

Pwy ydy'r Dewiniaid Digidol?

I ddatblygu sgiliau Technoleg Gwybodaeth (TG) a chymhwysedd digidol ein disgyblion ac oedolion yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch, rydym yn gweithredu rhaglen o Arweinwyr Digidol sef ein ‘Dewiniaid Digidol’.

 

Fel rhan o dîm, mae’r Dewiniaid Digidol yn ymgymryd â’r swyddogaethau canlynol o fewn yr ysgol:
 

 • Blogio ar ran yr ysgol, dosbarth neu glwb;
 • Rhoi sylwadau ar bostiau blog pobl eraill;
 • Rhannu eu sgiliau a’u harbenigedd gyda disgyblion, dosbarthiadau ac athrawon eraill;
 • Cydosod offer TG mewn dosbarthiadau ar gyfer athrawon, a helpu i gadw offer TG.
 • Arwain clybiau TG;
 • Gweithio gyda disgyblion o ysgolion eraill ar brosiectau penodol;
 • Mynychu sesiynau rhannu ar ôl ysgol, e.e. diwrnodau agored gyda rhieni a llywodraethwyr.

 

Who are the Dewiniaid Digidol?

To further develop the Information Technology (IT) skills and digital competence of our pupils and adults at Ysgol Gymraeg Pwll Coch we have set up our very own Digital Leaders, to be called 'Dewiniaid Digidol' (Digital Wizards).

 

As part of a team, the Digital Wizards perform the following roles within school:

 

 • Blog on behalf of the School a class or club;
 • Share their skills and expertise with other pupils, classes and teachers;
 • Lead IT clubs;
 • Work with children from other schools on specific projects;
 • Support teachers and classes to use IT in the classroom;
 • Provide first line Technical Support in school;
 • Training and supporting staff;
 • Take part in after school sharing sessions, including open days for parents and governors.
Top