Menu
School Logo
Language
Search

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol 2021/22 School Term Dates

 

 

Tymor yr Hydref​

Autumn Term​

Dechrau: Dydd Iau 02/09/2021​
Hanner tymor: Dydd Llun 25/10/2021 - Dydd Gwener 29/10/2021​
Diwedd: Dydd Gwener 17/12/2021​

Starts: Thursday 02/09/2021​
Half term: Monday 25/10/2021 - Friday 29/10/2021 ​
Ends: Friday 17/12/2021​

Tymor y Gwanwyn​

Spring Term​

Dechrau: Dydd Mawrth 04/01/2022​
Hanner tymor: Dydd Llun 21/02/2022 - Dydd Gwener 25/02/2022​
Diwedd: Dydd Gwener 08/04/2022​

Starts: Tuesday 04/01/2022​
Half term: Monday 21/02/2022 - Friday 25/02/2022​
Ends: Friday 08/04/2022​

Tymor yr Haf​

Summer Term​

Dechrau: Dydd Llun 25/04/2022​
Hanner tymor: Dydd Llun 30/05/2022 - Dydd Gwener 03/06/2022​
Diwedd: Dydd Gwener 22/07/2022​

Starts: Monday 25/04/2022​
Half term: Monday 30/05/2022 - Friday 03/06/2022​
Ends: Friday 22/07/2022 ​

 

 

Dyddiadau HMS 2021-2022 INSET Dates

    

Dyddiadau HMS  / INSET  Dates​

2.9.21 Gwyl Banc Jiwbili / Jubilee Bank Holiday​

3.9.21​

1.11.21​

4.1.22​

28.2.21​

6.6.22​

29.6.22​

TREFNIADAU MEDI 2021 / SEPTEMBER 2021 ORGANISATION

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

Top