Menu
School Logo
Language
Search

Dyddiadau Tymor - Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol
School Term Dates

Dyddiadau Tymor Ysgol 2022/23 School Term Dates

 

 

Tymor yr Hydref​

Autumn Term​

Dechrau: 05/09/22
Hanner tymor: Dydd Llun 31/10/2022 - Dydd Gwener 04/10/2022​
Diwedd: Dydd Gwener 23/12/2022

Starts:  05/09/2022​
Half term: Monday 31/10/2022 - Friday 04/10/22
Ends: Friday 23/12/22​

Tymor y Gwanwyn​

Spring Term​

Dechrau: Dydd Llun 09/01/2023
Hanner tymor: Dydd Llun 20/02/2023 - Dydd Gwener 24/02/20223
Diwedd: Dydd Gwener 31/03/2023

Starts: Monday 09/01/2023
Half term: Monday 20/02/2023 - Friday 24/02/2023
Ends: Friday 31/03/2023

Tymor yr Haf​

Summer Term​

Dechrau: Dydd Llun 17/04/2023
Hanner tymor: Dydd Llun 29/05/2023 - Dydd Gwener 02/06/2023
Diwedd: Dydd Llun 24/07/2023

Starts: Monday 17/04/2023
Half term: Monday 29/05/23 - Friday 02/06/2023
Ends: Monday 24/07/2023

 

 

Dyddiadau HMS 2022-2023 INSET Dates

    

Dyddiadau HMS  / INSET  Dates​

 

05.09.22

06.09.22

09.01.23

28.06.23

24.07.23

 

TREFNIADAU MEDI 2021 / SEPTEMBER 2021 ORGANISATION

*** Nodwch fod calendr hwn yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a allai godi yn fyr rybudd. Nid yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a cheir yn dilyn newidiadau o'r fath.

 

*** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice. Ysgol Gymraeg Pwll Coch does not accept liability for any losses incurred following such changes.

 

 

Top