Menu
School Logo
Language
Search

Dysgu o Bell / Distance Learning

Dysgu o Bell
Distance Learning

     

Cliciwch uchod i ymweld â llwyfan HWB.
Click above to visit the HWB platform. 

 

Cofiwch i ddilyn cyfrifon yr ysgol ar Trydar:
Remember to follow our school Twitter accounts:

@ysgolpwllcoch    @SiarterIaithpc

Ein Strategaeth Coronafeirws / Our Coronavirus Strategy:

Cyngor i Rieni - Radicaleiddio Ar-lein / Online Radicalisation - Advice for Parents

Sut gallaf gefnogi fy mhlant os nad wyf yn siarad Cymraeg? How can I support my children if I don’t speak Welsh?

Anhwylder Sbectrwm Awtistig / Autism Spectrum Disorder (ASD)

Gweithgareddau Iechyd a Lles i deuluoedd yn y Cartref / Health & Wellbeing home activities for families.

MEDDALWEDD AM DDIM YNG NGHYMRU / FREE SOFTWARE IN WALES :

 

Cofiwch y gall pob disgybl ac athro/athrawes yng Nghymru gael mynediad i lwyfan HWB Llywodraeth Cymru i lawr lwytho mynediad am ddim i Office 365, Google Classroom, J2E a Minecraft Edu i enwi dim ond rhai.

 

Please be aware that all pupils and teachers in Wales can access the Welsh Government's HWB platform to download free access to Office 365, Google Classroom, J2E and Minecraft Edu to name just a few.


Cliciwch uchod i gael mynediad i 'SumDog' os ydych wedi derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair.
Click above to gain access to 'SumDog' if you've been provided with an username and password.

MINECRAFT:

Mae'n bosibl lawrlwytho fersiwn addysgiadol o Minecraft am ddim gyda chyfrif Hwb y plant!
Minecraft Edu can be downloaded for free using the children's Hwb accounts!

Apiau Defnyddiol / Useful Apps

Cofiwch ddilyn ein cyfrifon Trydar am y wybodaeth ddiweddaraf:
Remember to follow our Twitter accounts for the latest information:

@ysgolpwllcoch

@SiarterIaithpc

Top