Menu
School Logo
Language
Search

Geirfa Cymraeg Defnyddiol - Useful Welsh Words

Geirfa Cymraeg Defyddiol
Useful Welsh Words

Dyma restr o eirfa Cymraeg / Here is a list of Welsh words.

 
 

Lliwiau / Colours

 
 

Coch
Oren
Melyn
Gwyrdd
Glas
Porffor
Pinc
Brown
Du
Gwyn
Llwyd

 Red
 Orange
 Yellow
 Green
 Blue
 Purple
 Pink
 Brown
 Black
 
White
 Grey

 

   

 

 

 

 

   

 

Rhifau / Numbers

 
 

Un
Dau
Tri
Pedwar
Pump
Chwech
Saith
Wyth
Naw
Deg

 One
 Two

 Three
 Four
 Five
 Six
 Seven 
 Eight
 Nine
Ten

 

 

 

 

   

 

Siapiau / Shapes

 
 

Sgwâr
Cylch
Triongl
Petryal
Hanner Cylch
Hecsagon
Pentagon
Seren
Diemwnt

 Square
 Circle 
 Triangle
 Rectangle
 Half Circle
 Hexagon 
 Pentagon
 Star
 Diamond

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week

 
 
   

 

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau 
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn 
Dydd Sul


 Monday
 Tuesday
 Wednesday
 Thursday
 Friday
 Saturday
 Sunday

 

 

   

 

Termau Cyffredin / Common Phrases

 
 
   

 

 

 

 

Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda
Nos da

Sut wyt ti?

Yn hapus
Yn drist

Diolch
Os gwelwch yn dda
Ga i...?

Ble?
Beth?
Pryd?
Pam?
Pwy?

Amser cinio
Amser chwarae
Amser mynd adref

Dosbarth
Athro
Athrawes
Meithrin
Pennaeth
Swyddfa
Gwyliau
Derbynfa
Gwaith cartref
Gwasanaeth


 


 

Good morning
 Good afternoon
 Good evening
 Good night

 How are you?

 Happy
 Sad

 Thank you
 Please
 Can i...?

 Where?
 What?
 When?
 Why?
 Who?

 Lunch time
 Play time
 Home time

Class
Teacher (male)
Teacher (female)
Nursery
Headteacher
Office
Holidays
Reception
Homework
Assembly

 

 

Top