Menu
School Logo
Language
Search

Gofal ar ôl ysgol / After school care

Gofal ar ôl ysgol
After school care

 

Yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch, mae dau ddarparwr cofrestredig sy'n cynnig darpariaeth gofal ar ôl ysgol ar gyfer ein disgyblion. Mae'r darparwyr yn annibynnol ac nid ydynt yn cael eu rheoli gan yr ysgol.

 

At Ysgol Gymraeg Pwll Coch there are two registered providers offering after school care provision for our pupils. They are independent providers and are not managed by the school.

 

CLWB CARCO

Amdanom ni :
Sefydlwyd Clwb Carco yn ystod Hydref 2003 gan Trystan Francis a Elgan Davies i gynnig gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i blant yng Nghaerdydd a’r Fro.

Rydym yn ceisio ynnig gwasanaeth hyblyg o’r safon uchaf am bris cystadleuol. Ein bwriad yw i gynnig gofal plant mewn awyrgylch diogel a hwylus. 
Ein prif nod yw sicrhau diogelwch y plant.

 

Mae Clwb Carco Ysgol Gymraeg Pwll Coch wedi ei leoli yn un o’r cabannau ar dir yr ysgol.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch yn uniongyrchol â Clwb Carco:

www.clwbcarco.com
07967 568 412


About us :
Clwb Carco was set up in October 2003 by Trystan Francis and Elgan Davies to provide modern day childcare solutions through the medium of Welsh to busy working parents in Cardiff and the Vale.


We strive to offer the most flexible and competitively priced childcare in the area. We aim to provide a friendly and stimulating environment for the children. The overriding priority is the children’s safety and comfort.


Clwb Carco at Ysgol Gymraeg Pwll Coch is located in one of the cabins on the school site.


For further information, please contact Clwb Carco directly:

www.clwbcarco.com
07967 568 412

CLWB HWYL
CLWB AR ÔL YSGOL SBORT


Clwb ar ôl ysgol a leolwyd yng Nghlwb Rygbi Treganna yw Sbort sydd ddrws nesaf i Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Rydym yn derbyn plant rhwng 4 -11 mlwydd oed. Mae’r holl staff wedi cymhwyso, ac wedi eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).


Mae Sbort yn glwb brwdfrydig a hwyliog sy’n cynnig llawer o wahanol weithgareddau. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o ddydd i ddydd, o bêl droed i grefftau, dawnsio a llawer mwy.


Os hoffech i’ch plentyn ddod i glwb Sbort, neu i gael rhagor o wybodaeth amdanom, cysylltwch â Sian Morgan:


07815552565
siansbort@hotmail.co.uk

 

FUN CLUB
SBORT AFTER SCHOOL CLUB


Sbort is an after school club based in Canton Rugby Club next door to Ysgol Gymraeg Pwll Coch. We take children from the ages of 4-11 years old. All staff are fully qualified and have been DBS checked (Disclosure & Barring Service).

Sbort is a fun, enthusiastic club with many different activities that alternate daily. Such as football, arts and crafts, dancing and many more.


If you would be interested in your child participating in Sbort or to receive more information about us, please contact Sian Morgan:


07815552565
siansbort@hotmail.co.uk

Top