Menu
School Logo
Language
Search

Gosodiadau - Lettings

Gosodiadau
Lettings

 

GOSODIADAU:


Ydych chi eisiau llogi neuadd neu ystafell?
 
Mae neuadd yr ysgol ar gael i'w llogi gyda'r nos yn ystod yr wythnos o 17:30 tan 21:00, ac hefyd ar Ddydd Sadwrn a Sul drwy drefniant.  Mae'r neuadd yn dal hyd at 150 o bobl ac mae yma hefyd ystafelloedd eraill sydd ar gael rhwng 17:30y.h. a 21:00y.h. yn ystod yr wythnos. Gellir llogi'r ystafelloedd yma ar gyfer cyfarfodydd neu hyfforddiant i hyd at 30 o bobl. 
 
Mae'r neuadd/ystafelloedd ar gael i grwpiau a chlybiau cymunedol, busnesau a sefydliadau eraill.

 

Am gost ychwanegol, mae'n bosibl i chi logi sgrin, teledu, bwrdd rhyngweithiol a/neu gyfrifiaduron. Mae hefyd yn bosibl i ni baratoi lluniaeth ysgafn ar eich cyfer.

 

Mae gan yr ysgol faes parcio i hyd at 40 o geir. Mae'n hawdd i gyrraedd yr ysgol o'r ddinas, o Benarth/ Y Bari ac o'r M4 ar hyd yr A4232.

 
Am fwy o wybodaeth a/neu manylion costau,  anfonwch e-bost atom ar: ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk neu ffoniwch 02920 373 453.

 

 

LETTINGS:

 

Do you need to hire a hall or room?

 

The school hall is available for hire during weekday evenings from 17:30 until 21:00, and also on Saturdays and Sundays through arrangement. Our hall can accommodate up to 150 people and there are also other rooms available from 17:30pm until 21:00pm on weekdays.  These rooms would be suitable for meetings and training sessions for up to 30 people. 

 

The hall/rooms are available for community groups, clubs, businesses and other organisations.

 

For an additional fee, screens, tv's, interactive boards and/or computers can be hired. We can also provide light refreshments.

 

The school has on-side parking for up to 40 vehicles. It is easy to reach the school from the city centre, Penarth/Barry and from the M4 via the A4232 link road.

 

For further information and/or costings, please email us on: ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk or telephone us on 02920 373 453.

Ystafell Gyfarfod / Meeting Room:

 

Hwb Digidol / Digital Hub

Top