Menu
School Logo
Language
Search

Gwisg ysgol / School uniform

Gwisg Ysgol Swyddogol
Official School Uniform

Gwisg Ysgol

 

Mae'r ysgol yn awyddus i weld pob plentyn mewn gwisg ysgol.


Mae'r wisg fel a ganlyn:

 • Sgert/ Trowsus llwyd neu ddu;
 • Crys polo llwyd golau neu goch;
 • Crys chwys neu gardigan goch;
 • Esgidiau duon neu 'trainers' tywyll (dim lliwiau llachar).
 • Yn yr haf, mae croeso i’r plant wisgo ffrog siec neu streipiog coch a gwyn neu trowsus byr llwyd.
 • Crys-T Addysg Gorfforol lliw’r tŷ (ar gael o’r ysgol) a bag ymarfer corff ysgol.

  Disgwylir i bob plentyn ddod i'r ysgol yn edrych yn lan ac yn gymen. 

 

 

ERFYNIWN ARNOCH I LABELU HOLL DDILLAD EICH PLANT.


Ble i brynu'r wisg?

YC Sports, 156 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd  CF11 9ND (gyferbyn â Tesco Metro)

Rhif ffon: 02920 220246

http://www.ycsports.com/School-uniform/My-School/Pwll_Coch

www.ycsports.com


Neu:


Design & Signs, 348 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1HD

Rhif ffon: 029 20666762

Ffacs: 029 20666763

E-bost: designsandsigns@btconnect.com


Neu:


EMA Embroidery, 127 Penarth Rd. Grangetown, CF11 6JU

Mob / Whats App  24/7 Parents helpline     07595604030

E-bost: sales@emaembroidery.co.uk


Am ragor o fanylion cysylltwch â'r Cyfeillion.

 

 

 School Uniform


We are eager to see each pupil wearing school uniform.

The school uniform is as follows: -

 • Grey or black skirt/trousers;
 • Light grey or red polo shirt;
 • Red sweatshirt or cardigan;
 • Black shoes or dark trainers (no bright colours);
 • In the summer, pupils may wear red and white stripe/check dresses or grey shorts
 • PE t-shirt in house colour (available from school) and PE bag.
 • Pupils are expected to come to school looking clean and tidy.

 

WE CANNOT EMPHASISE ENOUGH THE NEED TO LABEL CLOTHES.


Where to buy the uniform?


YC Sports, 156 Cowbridge Road East, Canton, Cardiff CF11 9ND (opposite Tesco Metro)

Tel: 02920 220246

http://www.ycsports.com/School-uniform/My-School/Pwll_Coch

www.ycsports.com


Or:


Design & Signs, 348 Cowbridge Road East, Canton, Cardiff, CF5 1HD

Phone number: 029 20666762

Ffax: 029 20666763

E-mail: designsandsigns@btconnect.com


Or:


EMA Embroidery, 127 Penarth Rd. Grangetown, CF11 6JU

Mob / Whats App  24/7 Parents helpline 07595604030

E-mail: sales@emaembroidery.co.uk


For more information please contact friends of the school. 

Eiddo Coll / Lost Property :

 

Byddwn yn ailgylchu pob darn o eiddo coll HEB ENW.  Croeso i chi ddod mewn i'r ysgol i dwrio trwy'r eiddo coll, tu allan i oriau ysgol.

 

Please be advised that we will recycle all items of UN-NAMED lost property.  You are welcome to search through the lost property, outside of school hours.

Top