Menu
School Logo
Language
Search

Gwobrau - Awards

Gwobrau a Llwyddiannau
Awards & Achievements

Mae holl gymuned Ysgol Gymraeg Pwll Coch wedi derbyn y

gwobrau isod sy’n adlewyrchu ein awydd i anelu at ragoriaeth.
 
The whole community at Ysgol Gymraeg Pwll Coch have received
the following awards that reflect our vision for excellence.

          

Ein camau nesaf yn 2020/21 / Our next steps in 2020/21

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio tuag at y Wobr Her NACE ar gyfer
ein gwaith gyda disgyblion Mwy Abl a Thalentog .

 

We are currently working towards the NACE Challenge Award for our
work with More Able & Talented pupils.

 

Rydym hefyd yn gweithio tuag at y wobr 'Ysgol Sy'n Parchu Hawliau UNICEF'.
We are also working towards the 'UNICEF Rights Respecting Schools Award'

Top