Menu
School Logo
Language
Search

Helpu Eich Plentyn i Ddechrau Ysgol / Helping your Child to Start School

Helpu Eich Plentyn i
Ddechrau yn Yr Ysgol

Helping Your Child
Start at School

Barod i Ddysgu - Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Llywodraeth Cymru

Ready to Learn - Education Begins at Home

Welsh Government

Barod i Ddysgu: Chwarae

Ready to Learn: Playing

Ready to Learn: Reading

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Barod i Ddysgu: Gwrando

Ready to Learn: Listening

Barod i Ddysgu: Rhifedd

Ready to Learn: Numeracy

Top