Menu
School Logo
Language
Search

Adborth holiadur / Survey response

Diolch yn fawr i'r rhieni ymatebodd i'r holiadur. Mae llythyr am yr ymateb a'r Trefniadau bore o hyn allan dan Gwybodaeth i rieni / Llythyron.

 

Thank you very much to the parents who completed the survey. A letter regarding the response and future Morning arrangements under Parent Information, Llythyron.

Top