Menu
School Logo
Language
Search

Celf a Chrefft Urdd Art and Design

Gweler isod ganlyniadau Celf a chrefft yr Urdd / Below are the Urdd Art and Design results:

 

Canlyniadau Celf a Chrefft Caerdydd a’r Fro

 

14 Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) / 2D Creative work, Yrs 5&6

1af / 1st  Parti Judah Ysgol Gymraeg Pwll Coch

2il / 2nd  Parti Alba Ysgol Gymraeg Pwll Coch

3ydd  / 3rd Parti Sian Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

19 Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) / 3D Creative work , Yr 2

1af  / 1st Parti 2B Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

26 Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 / Ceramics Yr 5 & 6

1af / 1st Elen Gooberman Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

105 Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 / 3D Creative Textiles Yr 3&4

1af / 1st  Ellie Lloyd-Jones Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

140 Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 / Set of coloured prints Yr 3&4

2il / 2nd Selyf Harries Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

151 Creu Arteffact Bl 3 a 4 (Grwp) / Creating an artefact Yr 3&4

1af/1st  Parti Blwyddyn 4 Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

Llongyfarchiadau i bawb! Ardderchog!

Top