Menu
School Logo
Language
Search

Cynllun Gofal / Care Scheme

Cynllun Gofal Haf 2016

Ysgol Treganna
20/07 - 19/08

Ysgol Melin Gruffydd
21/07 - 26/08 

8.30am - 5.30pm

£23 y diwrnod

Amserlen brysur yn cynnwys gweithdai ukulele, drymio, karate, reptiliaid, coginio, animeiddio cartwn,clocsio, crefftau, chwaraeon, yn ogystal a thripiau i'r traeth, Sw Noah's Ark, Parc Margam, Fferm Cantref a llawer mwy....

Croeso i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6

I weld yr amserlen yn llawn ac i gofrestru ewch i  http://bit.ly/gofalhaf2016 

marirhys@mentercaerdydd.cymru
029 2068 9888

Cymraeg

Summer 2015 Care Scheme

Ysgol Treganna
20/07 - 19/08

Ysgol Melin Gruffydd
21/07 - 26/08 

8.30am - 5.30pm

  £23 per day

A full and busy timetable including ukulele, drumming, karate, cookery, cartoon animation, reptiles, clocsio, cookery and craft workshops, as well as trips to the beach, Noahs Ark Zoo, Margam Park, Cantref Farm and much more....

Reception class - Year 6

To see the full timetable and to book, please visit the website - http://bit.ly/gofalhaf2015

marirhys@mentercaerdydd.cymru
029 2068 9888

Top