Menu
School Logo
Language
Search

Cynllun Gofal / Care Scheme

Manylion Cynllun Gofal Sulgwyn gan Fenter Caerdydd

Whitsun Care Scheme details, run by Menter Caerdydd

 

Rydych medru gofrestru ar Cynlluniau Gofal a Chwarae Sulgwyn/

You now can register on Whitsun Care Schemes

 

CYNLLUNIAU SULGWYN/WHITSUN CARE SCHEMES

YSGOL TREGANNA  a YSGOL MELIN GRUFFYDD – 8.30a.m – 5.30p.m(£22 y dydd/a day)

Plant dosbarth Derbyn – Bl 6 oed/Reception Age – Year 6

 

Gwahanol Gweithgareddau/Different Activities

31/05/16 – 3/06/16

Dydd Mawrth/Tuesday: Gweithdy Chwaraeon Urdd/Urdd Sport Workshop.

Dydd Mercher/Wednesday: Trip Parc Margam/ Trip Margam Park.

Dydd Iau/Thursday: Gweithdy Ukulele/Ukulele Workshop.

Dydd Gwener/Friday: Brwydr Dwr a Picnic yn y Park/Water Fight and Picnic in the Park.

 

Amryw o weithgareddau eraill trwy’r wythnos yn cynnwys Peintio Gwyneb,Gemau Bwrdd, Celf a Chrefft.Wii, Playstation,Siwtiau Sumo.............

A whole variety of activities during the week including Face Paint, Board Games, Arts and Crafts, Wii,Playstation, Sumo Suits...............

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch /For more information contact:-

marirhys@mentercaerdydd.cymru  02920689888

http://www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal

Cofion,

 

Mari Rhys

Swyddog Gofal a Meithrin/Family and Care Officer.

http://www.mentercaerdydd.org/

Top