Menu
School Logo
Language
Search

Cynllun Gofal Pasg / Easter Care Scheme

CYNLLUNIAU GOFAL PASG/EASTER CARE SCHEMES

YSGOL TREGANNA  A YSGOL MELIN GRUFFYDD

Wyth 1/Week 1: 29/03/16 - 1/04/16 Wyth 2/Week 2: 4/04/16 – 8/04/16

Addas i blant ysgolion cynradd mewn dosbarth derbyn i bl6, £22 y plentyn, y dydd.

Suitable for children in primary school who are in  reception class to year 6, £22 per child, per day.

 

Dydd Mawrth/Tuesday 29/03/16 – Sioe Roald Dahl/Roald Dahl Show

Dydd Mercher/Wednesday 30/03/16 – Trip Cantref/Cantref Trip

Dydd Iau/Thursday31/03/16 – Urdd – Chwaraeon gyda’r Urdd/Urdd Sports Workshop

Dydd Gwener/Friday 1/04/16 – Eisteddfod Ddwl/Fun Eisteddfod

 

Dydd LLun/Monday 4/04/16 – Peintio Potiau a planu Hadau/Painting Pots and Planting Seeds

Dydd Mawrth/Tuesday 5/04/16 – Gweithdy Reptiliaid/Reptile Workshop

Dydd Mercher/Wednesday 6/04/16 – Trip Techniquest a Sioe Techniquest/Techniquest Trip and Techniquest Show

Dydd Iau/Thursday 7/04/16 – Chwaraeon gyda’r Urdd/Urdd Sports Workshop

Dydd Gwener/Friday 8/04/16 – Dydd Gwener Gwlyb a Barbeciw/Wet Friday and Barbeque

 

Cofrestrwch ar y www.mentercaerdydd.cymru neu e bostiwch marirhys@mentercaerdydd.cymru

neu ffoniwch 029 20 689 888

 

 

Register online www.mentercaerdydd.cymru or email marirhys@mentercaerdydd.cymru

or phone 029 20 689 888

 

Cofion,

 

 

Mari.

Mari Rhys

Swyddog Gofal a Meithrin/Family and Care Officer.

http://www.mentercaerdydd.org/

[Inline image 3] [Inline image 1] [Inline image 2]

[Llofnod Ebost Cymraeg Pethau Bychain]

Top