Menu
School Logo
Language
Search

Dechrau Ysgol - Medi 2018 / Starting School - September 2018

Ydy eich plentyn chi yn cychwyn ysgol gynradd ym mis Medi 2018? Rhaid gwneud cais i'r awdurdod lleol erbyn Dydd Llun 8 Ionawr 2018.

 

http://www.ysgolpwllcoch.co.uk/mynediadau-disgyblion-newydd-new-pupil-admissions/

 

Is your child starting primary school in September 2018?

You must apply to the Local Authority by Monday 8th January 2018.

http://www.ysgolpwllcoch.co.uk/mynediadau-disgyblion-newydd-new-pupil-admissions/

 

Top