Menu
School Logo
Language
Search

Holiadur mynediad bore / Morning entry survey

Holiadur am y trefniadau mynediad newydd dan Gwybodaeth I rieni, Holiaduron. Byddwch yn gallu ei lenwi nes amser cinio ar ddydd Iau Mawrth 26ain.

 

Survey on the new morning entry arrangements can be found under Parent Information, Holiaduron. It can be completed until lunchtime on Thursday March 26th.

Top