Menu
School Logo
Language
Search

Noson Gymdeithasol Cyfeillion Social Evening

Mae'r Cyfeillion yn cynnal noson gymdeithasol i rieni Pwll Coch ar nos Iau, 26ain o Fai, yn Yr Hen Lyfrgell o 7.30yh ymlaen.

Mae croeso i bawb, felly dewch yn llu.

Pris y tocynnau yw £15 y pen, gyda £5 yn mynd at gronfa'r Cyfeillion.

Os hoffech drefnu bwrdd i chwech o bobl neu fwy, neu os hoffech docynnau i lai na chwech,

yna cysylltwch â Leonie White drwy ebost: leoniewhite127@gmail.com

 


Cyfeillion are hosting a Parents Night out on Thursday 26th May at Yr Hen Lyfrgell from 7.30pm onwards.

All are welcome.

Tickets are £15 per person with £5 going to Cyfellion.

If you would like to organise a table of six people or more, or for smaller numbers of reservations please let Leonie White know by email leoniewhite127@gmail.com.

Top