Menu
School Logo
Language
Search

Nosweithiau rhieni / Parent's evenings

Nosweithiau rhieni:

3/11/15 ar gyfer Meithrin, Derbyn, Bl  2, 3 a 6

4/11/15 ar gyfer Bl 1,4 a 5

*Sylwch bod Bl 3 a 4 yn wahanol*

 

Parent's evenings:

3/11/15 for Nursery, Reception, Yrs 2,3 and 6

4/11/15 for Yrs 1,4 and 5

*Please note: Yrs 3 and 4 have changed*

 

 

Top