Menu
School Logo
Language
Search

Parent Pay

 

Mae Ysgol Pwll Coch yn ysgol di-arian parod ac mae'r holl daliadau gan gynnwys taliadau prydiau bwyd yn cael eu gwneud ar-lein drwy wefan ParentPay. Bydd pob rhiant yn derbyn manylion mewngofnodi a gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth wrth ddechrau yn yr ysgol.


Atgoffir rhieni bod rhaid archebu prydau ysgol ymlaen llaw,  dewis bwyd a thalu ymlaen llaw.

 

Pwll Coch is a cashless school and all payments including school meals are made online via the ParentPay website. All parent will receive login details and information on how to register for the service upon admission to the school.


Parents are reminded that they must pre-book school meals, select meal choices and pay in advance. 

 

Cliciwch YMA i ymweld â gwefan ParentPay.

Click HERE to visit the ParentPay website.

 

Top