Menu
School Logo
Language
Search

Partneriaid Darllen - Reading Partners

Partneriaid Darllen

Reading Partners


Mae'r ysgol yn ffodus iawn i gael cymorth rhieni a ffrindiau i wrando ar y plant yn darllen yn wythnosol. 


Our school is very fortunate to have parents and friends coming in weekly to listen to children read. 

 

Am fanylion pellach a/neu i ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch ?â:
For further information and/or to inform us of your interest in volunteering,
please contact:

 

Mrs. Alwen M. Bowen
Dirprwy Bennaeth
Deputy Headteacher

ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

02920 373 453

Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding & Child Protection:

 

*** Bydd gwiriad manylach DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)  yn cael ei gynnal ar gyfer yr holl wirfoddolwyr yn yr ysgol, ac mae cytundeb gwirfoddoli hefyd yn cael ei llenwi a'i llofnodi . Mae'r cytundeb hwn yn nodi ein canllawiau yn ymwneud â chyfrinachedd, ymrwymiad, iechyd a diogelwch, diogelu, amddiffyn plant a chyfathrebu .

 

***A DBS (Disclosure and Barring Service) Enhanced check is carried out for all volunteers in school, and a volunteering agreement is also completed and signed. This agreement sets out our guidelines regarding confidentiality, commitment, health and safety, safeguarding, child protection and communication.

Top