Menu
School Logo
Language
Search

Polisiau - Policies

Polisïau’r Ysgol
School Policies

 

Cliciwch yma i weld rhestr o'r polisiau sydd ar gael yn swyddfa'r ysgol.

Click on the link above to view the policies which are available from the school office.

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding & Child Protection Policy

Polisi Datblygiad Personol a Pherthynas

Personal Development and Relationship Policy

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Food and Fitness Policy

Polisi Gofal Iechyd / Healthcare Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Polisi Gwrth-fwlio / Anti-bullying Policy

Polisi Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information Policy

Top