Menu
School Logo
Language
Search

Polisiau - Policies

Polisïau’r Ysgol
School Policies

 

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding & Child Protection Policy

Polisi Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Policy 2023

Polisi Gofal Iechyd / Healthcare Needs Policy 2023

Polisi Codi Tâl / Charging and Remissions Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy 2023

Polisi Mynediad / Admissions Policy 2022/23

Polisi Chwythu'r Chwiban / Whistleblowing Policy 2023

Polisi Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information Policy 2023

Polisi Diogelu Data / Data Protection Policy 2023

Polisi Tai Bach / Toilet Policy 2023

Polisi Sesiynau ac Amseroedd Ysgol/ School Session Times Policy 2023

Polisi Ymweliadau Addysgiadol / Educational Visits Policy 2023

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth / Behaviour and Discipline Policy

Top