Menu
School Logo
Language
Search

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb

Attendance


 

Polisi presenoldeb / Attendance Policy

Gwyliau yn ystod tymor ysgol

Holidays during term time

Ffurflen gais am wyliau adeg tymor / Term time holiday consent application

Presenoldeb 90% - 90% Attendance

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â
For further information, please contact:


Gwasanaeth Lles Addysg / Education Welfare Service
Ystafell 422 / Room 422
Neuadd y Sir / County Hall
Atlantic Wharf 
Caerdydd / Cardiff
CF10 4UW

029 2087 3619

schoolattendance@cardiff.gov.uk

Top