Menu
School Logo
Language
Search

Profiad Gwaith / Work Experience

Work Experience Placements
Lleoliad Profiad Gwaith

Rydym yn falch o'n cysylltiad agos gydag ysgolion uwchradd lleol a nifer o ddarparwyr addysg bellach ac uwch yn y rhanbarth. Rydym yn croesawu athrawon dan hyfforddiant yn rheolaidd, myfyrwyr ac unigolion yn ein hysgol at y diben o hyfforddiant yn gysylltiedig â'r cwrs a / neu brofiad gwaith neu gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

 

Dylech fod yn ymwybodol ein bod yn derbyn nifer sylweddol o geisiadau am leoliadau profiad gwaith ac ni allwn yn anffodus bob amser ddarparu ar gyfer pob cais.

 

Bydd angen gwiriad manylach DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)  i gael ei wneud.

 

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am leoliadau posibl yn ein hysgol.

 

 

We are proud of our close association with local high schools and numerous providers of further and higher education in the region. We regularly welcome trainee teachers, students and individuals into our school for the purpose of course related training and/or work experience or Welsh Baccalaureate qualification.

 

Please be aware that we do receive a significant number of requests for work experience placements and unfortunately cannot always accommodate each request.

 

A DBS (Disclosure & Barring Service) enhanced check will be carried out.

 

Please contact us for further information about possible placements at our school:

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR
 

02920 373453

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

Diolch am eich diddordeb.                        Thank you for your interest.

Top