Menu
School Logo
Language
Search

Profion Cenedlaethol - National Tests

PROFION CENEDLAETHOL
NATIONAL TESTS

Mae plant ym Mlynyddoedd 2 i 9 yn cymryd profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd bob haf. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn yr ysgol i gymryd y profion.

 

Children in Years 2 to 9 take national tests in reading and numeracy each summer. It is really important that your child is in school to take the tests.

Profion Darllen a Rhifedd yn Nghymru

Reading and Numeracy tests in Wales

Asesiadau personol: gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

Personalised assessments: information for Parents/Carers

Personalised assessments: can they be adapted for different children's needs?

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-07-31.

Asesiadau personol: ydi'n bosib eu haddasu ar gyfer anghenion arbennig plant?

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-07-31.

Asesiadau personol: sut maen nhw'n gweithio?

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-07-31.

Personalised assessments: how do they work?

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-07-31.

Canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

Bydd yr animeiddiad byr yn siarad rhieni/gofalwyr trwy adroddiadau'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Reading and Numeracy test results - animated guide for parents/carers

This short animation talks parents/carers through the National Reading and Numeracy Test reports.

DEUNYDDIAU SAMPL
SAMPLE MATERIALS

Deunyddiau Darllen Sampl Cymraeg / Welsh Reading Sample Materials

Deunyddiau Darllen Saesneg / English Reading Sample Materials

Top