Menu
School Logo
Language
Search

School Admissions

Mynediadau Ysgol
School Admissions

Os hoffech i'ch plentyn i fynychu ein hysgol, gweler y manylion llawn am ein trefniadau derbyn isod :

If you would like your child to attend our school, please see full details of our admission arrangements below :

All Admission Application Forms must
be returned directly to:


Director of Education and Lifelong Learning,
County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd/Cardiff,

CF10 4UW

(029) 2087 2909

 

You can now apply online. 
Click HERE to begin the application process.

Top