Menu
School Logo
Language
Search

Senedd Yr Ysgol

Senedd Yr Ysgol

Dyma Senedd Yr Ysgol / Here is our Senedd! 2019/20

Cafodd Senedd Yr Ysgol amser da yn Y Senedd ym Mae Caerdydd yn dysgu am waith y Senedd a democratiaeth. Our Senedd had a great time at the Senedd in Cardiff Bay learning about it's work and about democracy.

Dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. Celebrating a successful Estyn inspection.

Dyma aelodau yn derbyn cyflwyniad am yr elusen NSPCC / Here are our members receiving a presentation on the charity NSPCC.

Gwnaethom drefnu seiswn Zumba i godi arian tuag at NSPCC Cymru. We arranged Zumba sessions to raise money for NSPCC Cymru.

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru.

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

Top