Menu
School Logo
Language
Search

Siarter Iaith / Language Charter

 

Y Siarter Iaith
Welsh Language Charter

 

Dyma Seren a Sbarc, cymeriadau'r Siarter Iaith.
Here are the Language Charter characters, Seren & Sbarc.

Caneuon mis Chwefror. Songs for February.

 

   Siarter Iaith Ysgol Pwll Coch   

 

Annwyl rieni a gwarcheidwaid/ Dear parents and guardians

Dyma nifer o ganeuon ar gyfer mis Chwefror, mis Dydd Miwsig Cymru! Mae Dydd Miwsig Cymru ar ddydd Gwener y 7fed o Chwefror.

Mae DJs Radio Pwll Coch wedi dewis 29 cân wahanol i’w chwarae mewn disgo amser cinio ddydd Gwener, a dyma bedwar ohonyn nhw ar gyfer y mis.

Here are a variety of songs for February, Welsh Language Music month! Welsh Language Music day is in Friday the 7th of February.

Find out more on llyw.cymru/dydd-miwsig-cymru    

     

Calon gan Diffiniad wythnos/ week of 3.2.2020

 

Oes Gafr Eto? gan DJ SG wythnos/ week of 10.2.20

 

Hiphop Cymraeg gan Mr Phormula wythnos/ week of 17.2.2020

 

Sosej, bîns a chips gan Rocyn wythnos/ week of 24.2.2020

 

Spotify.com

 

 #dyddmiwsigcymru @cymraeg

Patrwm iaith y bythefnos. Language pattern of the fortnight.

Testun Trafod yr wythnos. This week's Talking Point.

Gyda storm Ciara ar y ffordd, a Morus y gwynt ac Ifan wedi cyrraedd yn barod, dyma arwyddion #Makaton perffaith ar gyfer y tywydd! Gobeithio y gwelwn ni ychydig o ๐ŸŒž i fynd gyda'r ๐ŸŒฌ a'r ๐ŸŒง!
With storm Ciara on her way, our #makaton signs of the week are perfect for the weather. Hopefully there will be more ๐ŸŒž than ๐ŸŒฌ and ๐ŸŒง!
Diolch, fel arfer, i staff a disgyblion Hafan @YsgolPwllCoch.

Mae'r fideo yn rhy fawr i lwytho yma, felly ewch i dudalen Trydar y Siarter Iaith.

The video is too large to load here, so go to our Siarter Iaith Twitter page.

https://twitter.com/SiarterIaithPC/status/1226463283584126976

#bywydHafan #Hafanlife

Top