Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Staff yr Ysgol / School Staff

Tim Arwain Strategol
Strategic Leadership Team

 

Mr. Dewi Rees
Pennaeth

Headteacher

 

Mrs. Becca Avci

Dirprwy Bennaeth Gweithredol
Acting Deputy Headteacher


Pennaeth ADY a Thegwch
Head of ALN & Equity


Mrs. Gwawr Pearce

Pennaeth Dros Dro'r Ysgol Isaf

Acting Head of Lower School

 

Mr. Siôn Williams

Pennaeth Yr Ysgol Uchaf

Head of Upper School

 

 

Tim Arwain Estynedig
Extended Leadership Team

Mrs. Marie Harding            
Canolfan Adnoddau Arbenigol

Specialist Resource Base
 

Mrs. Caryl Jones        
Arweinydd Cwricwlwm i Gymru
Leader of Curriculum for Wales

Miss Carys Alun         
Arweinydd Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 
Leader of Language, Literacy & Communication

 

 


 

Athrawon / Teachers:

Mrs. Meinir WilliamsMrs. Tracey ReesMrs. Sandra Graville
Mrs. Catrin EvansMiss Amy HuntMiss Elen Smith
Ms Becca LewisMrs. Caryl JonesMiss Elle Woodberry
Mrs. Mari HughesMr. Gareth Vaughan-OwenMiss Carys Alun
Mr. David PlainMr. Siôn WilliamsMrs. Gwawr Pearce
Miss Sioned M. JonesMrs. Marie HardingMiss Leah Roberts
Mrs. Victoria Edwards  

 

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants : 

Miss Phillipa Evans

Mrs. Megan Hughes

Miss Stacey Done

Miss Eiry Davies

Ms. Naomi Watt

Mrs. Gwennan Williams

Miss Bethan Jones

Mrs. Iona Joseph

Mrs. Beti Jones

Miss Sam Mitchell

Miss Penny CarterMrs. Tina Jenkins
 Miss Siân Jones Miss Rhian Harry 


Estates & Administration / Ystadau a Gweinyddiaeth:

 

Rheolwr Gweithrediadau Fitzalan / Pwll Coch Operations Manager :
Mr. Lance Higgon-Young

 

Swyddog Gweinyddol a Chyllid  / Administrative & Finance Officer :

Mrs. Sian Andrews


Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :
Mrs. Suzanne Wheeler-Wood

 

Gwasanaethau Glanhau / Cleaning Services :
A&R Cleaning Services

 

Clwb Brecwast / Breakfast Club :

Mrs. Pam Goodman (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

Mrs. Belvinder Kaur

Mrs. Wendy Tonna

Mrs. Rajwinder Kaur

Miss. Sam Mitchell

Mrs. Lisa Dwyer

 
   

Rheolwr y Gegin / Kitchen Manager :

Mrs. Kerry O’Connor 

Cynorthwyydd y Gegin / Kitchen Assistant :
Mrs. Wendy Tonna

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

Mrs. Pam Goodman

Mrs. Lisa Dwyer

Miss Stacey Done

Miss Natasha Young

 

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant

Safeguarding & Child Protection Officers:

Mr. Dewi Rees (Person Dynodedig / Designated Safeguarding Person)
Mrs. Becca Avci a Mrs. Gwawr Pearce (Dirprwyon)
Cyng Stephen Cunnah (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)

 

Anelu at Ragoriaeth - Aiming for Excellence

Top