Menu
School Logo
Language
Search

Staff yr Ysgol / School Staff

Staff yr Ysgol / School Staff

Tim Arwain Strategol
Strategic Leadership Team

 

Mr. Dewi Rees
Pennaeth

Headteacher

 

Mrs. Samantha Sampson

Dirprwy Bennaeth - Arweinydd Cwricwlwm ac Addysgeg
Deputy Headteacher - Curriculum and Pedagogy Lead


Mrs. Gwawr Pearce

Arweinydd Cynnydd, Asesu a Chyrhaeddiad

Progress, Asssessment and Achievement Lead

 

Mr. Gareth Vaughan-Owen

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles (Ysgol Uchaf)

Additional Learning Needs and Wellbeing Coordinator (Upper School)

 

Mrs Sandra Graville

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles (Ysgol Isaf)

Additional Learning Needs and Wellbeing Coordinator (Lower School)

 

 

Athrawon / Teachers:

Mrs. Meinir WilliamsMrs. Tracey ReesMrs. Sandra Graville
Mrs. Catrin EvansMrs Amy EdwardsMiss Elen Smith
Ms Becca LewisMrs. Caryl JonesMrs. Gwawr Pearce
Mrs. Mari HughesMr. Gareth Vaughan-OwenMiss Carys Alun
Mr. David PlainMr. Christopher WalkerMrs. Marie Harding
Miss Sioned M. Jones  
   

 

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants : 

Miss Phillipa Evans

Mrs. Megan Hughes

Miss Stacey Done

Miss Eiry Davies

Ms. Naomi Watt

Mrs. Gwennan Williams

Miss Sam Mitchell

Mrs. Iona Joseph

Mrs. Beti Jones

Mr Jonah Sutton

Miss Rhian HarryMrs. Tina Jenkins


Estates & Administration / Ystadau a Gweinyddiaeth:

 

Rheolwr Gweithrediadau Fitzalan / Pwll Coch Operations Manager :
Mr. Lance Higgon-Young

 

Swyddog Gweinyddol a Chyllid  / Administrative & Finance Officer :

Mrs. Sian Andrews


Cynorthwyydd Gweinyddol / Administrative Assistant :
Mrs. Suzanne Wheeler-Wood

 

Gwasanaethau Glanhau / Cleaning Services :
A&R Cleaning Services

 

Clwb Brecwast / Breakfast Club :

Mrs. Pam Goodman (Cyd-lynydd Brecwast / Breakfast Co-ordinator)

Mrs. Belvinder Kaur

Mrs. Wendy Tonna

 

Miss. Sam Mitchell

Mrs. Lisa Dwyer

 
   

Rheolwr y Gegin / Kitchen Manager :

Mrs. Kerry O’Connor 

Cynorthwyydd y Gegin / Kitchen Assistant :
Mrs. Wendy Tonna

 

Goruchwylwyr Cinio / Lunchtime Supervisors :

Mrs/ Massuma Tarfader

Mrs. Lisa Dwyer

Miss Stacey Done

Miss Natasha Young

Mrs. Rajwinder Kaur

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant

Safeguarding & Child Protection Officers:

Mr. Dewi Rees (Person Dynodedig / Designated Safeguarding Person)
Mrs. Samantha Sampson a Mrs. Gwawr Pearce (Dirprwyon)
Cyng Stephen Cunnah (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)

Top