Menu
School Logo
Language
Search

Yr Hafan - Canolfan Adnoddau Arbenigol / Specialist Resource Base

Croeso i'r Hafan
Canolfan Adnoddau Arbenigol Cyfrwng Cymraeg.

Welcome to Yr Hafan

A Welsh Medium Specialist Resource Base

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Hafan, Canolfan Adnoddau Arbenigol cyfrwng Cymraeg newydd sbon ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth.

Am fwy o wybodaeth am Yr Hafan, cysylltwch â Mrs. Becca Avci, Pennaeth ADY a Thegwch.

 

Our school is very fortunate to be the home of 'Yr Hafan', a brand new Welsh Medium Specialist Resource Base for pupils with Complex Learning Needs.

For further information about Yr Hafan, please contact Mrs. Becca Avci, Head of ALN and Equity.

 

 

Diwrnod Y Llyfr 2020 World Book Day

Agoriad Swyddogol Yr Hafan Official Opening

Anelu at Ragoriaeth -

Aiming for Excellence

Top