Menu
School Logo
Language
Search

Yr Hafan - Canolfan Adnoddau Arbenigol / Specialist Resource Base

Croeso i'r Hafan
Canolfan Adnoddau Arbenigol Cyfrwng Cymraeg.

Welcome to Yr Hafan

A Welsh Medium Specialist Resource Base

Mae'r ysgol ffodus iawn i fod yn gartref i'r Hafan, Canolfan Adnoddau Arbenigol cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth. Mae 7 o ddisgyblion hyfryd yn Yr Hafan eleni, gyda phump aelod o staff arbennig!

 

Our school is very fortunate to be the home of 'Yr Hafan', a Welsh Medium Specialist Resource Base for pupils with Complex Learning Needs. We have 7 wonderful pupils this year in Yr Hafan, along with 5 dedicated members of staff!

 

 

Mrs Marie Drawbridge-Harding (Athrawes yr Hafan/ Class Teacher)

Miss Rhian Harry

Mrs Iona Joseph

Mr Jonah Sutton

Mrs Naomi Watt

 

 

 

Agoriad Swyddogol Yr Hafan Official Opening

Top