Menu
School Logo
Language
Search

Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools


Ysgolion Uwchradd
Secondary Schools

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd

 

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn gosod pwyslais mawr ar ein cysylltiadau cryf gyda'n partneriaid yng Nglantaf, Plasmawr ac ysgolion eraill. Mae ein trefniadau trosglwyddo wedi ei hen sefydlu ac yn sicrhau trosglwyddiad llyfn i ddisgyblion cynradd i addysg uwchradd.

 

Mae gweithgareddau trosglwyddo cynhwysfawr a hynod effeithiol yn ei le ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6.

 

Mae’r cysylltiadau yma’n cryfhau o flwyddyn i flwyddyn ac mae cyfarfodydd clwstwr rheolaidd yn sicrhau dilyniant a pharhad yn y cwricwlwm.

 

Transition to Secondary Education

 

At Ysgol Gymraeg Pwll Coch we place great emphasis on our strong links with our partners at Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr and other schools. Our well established relationship supports a smooth transition for pupils from primary into secondary education.

A comprehensive and highly effective transition programme is in place for our Year 6 pupils.

These links continue to be strengthened year on year and regular meetings are held within the cluster to ensure curriculum continuity.

Gweithgareddau Pontio Blwyddyn 6 / Year 6 Transition Activities.

Top